SRC Belgesi Yaş sınırı 65'ten 69'a çıkarılmıştır.

KARAYOLU TAŞIMACILIK FAALİYETLERİ SÜRÜCÜ TÜRÜ MESLEKİ YETERLİLİK BELGELERİ YAŞ SINIRI UYGULAMASI HAKKINDA DUYURU

Bilindiği üzere, Karayolu Taşıma Yönetmeliği ile Karayolu Taşımacılık Faaliyetleri Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönetmeliği'nde karayoluyla ticari amaçlı yük ve yolcu taşımacılığı yapan sürücülerin mesleki yeterlilik belgeleri ile çalışabilecekleri sürelere ilişkin yaş sınırlaması bulunmaktadır.

Dünyada ve ülkemizde yaşanan Covid-19 salgın hastalığı nedeniyle alınan tedbirler kapsamında Bakanlığımızca da sektöre yönelik birçok tedbir alınmakta olup, bu tedbirlerle salgının sektörde meydana getirdiği olumsuz etkiler en aza indirilmeye çalışılmaktadır.

Bu kapsamda, dünyada ve ülkemizde yaşanan normalleşme süreci çerçevesinde artan ticaret hacmi ile beraber sektörde oluşan mesleki yeterlilik belgesi sahibi sürücü ihtiyacının karşılanabilmesi amacıyla, karayolu taşımacılık sektöründen gelen talepler de dikkate alınarak, Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamında ticari amaçlı yük ve yolcu taşımacılığı yapan, mesleki yeterlilik belgesi sahibi sürücüler için, her iki Yönetmelikte yer alan yaş sınırlamasının 31.12.2023 tarihine kadar "69 yaşından (altmış dokuz) gün almamış olmak" şeklinde uygulanması hususunda düzenleme yapılmıştır.

Bu doğrultuda; SRC Türü (SRC-5 hariç) Mesleki Yeterlilik Belgesi süresi biten veya bitimine 3 (üç) ay süre kalan sürücülerin şoförlük mesleği bakımından bedeni ve psikoteknik açıdan sağlıklı olduklarını gösteren başvuru tarihi itibariyle son bir ayda alınmış;

  • Sürücü Adayları Ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları İle Muayenelerine Dair Yönetmelik kapsamında şoförlük mesleğini icra edebileceğine dair Sağlık Bakanlığına ve üniversitelere bağlı sağlık tesisleri, aile sağlığı merkezleri ve Sağlık Bakanlığınca ruhsatlandırılan (muayenehane hariç) özel sağlık kuruluşlarınca düzenlenen Sağlık Raporu ve,
  • Sağlık Bakanlığınca yetkilendirilen Psikoteknik Değerlendirme Merkezlerince düzenlenen Psikoteknik Değerlendirme Raporu, ile birlikte Bakanlığımıza bağlı en yakın Ulaştırma Bölge Müdürlüklerine 15.09.2021 tarihi itibariyle başvuru yapabilirler.

Yapılacak değerlendirme sonucu başvurusu uygun bulunan sürücülerin SRC türü Mesleki Yeterlilik Belgeleri onay tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süreyle uzatılacak olup, belgeler e-Devlet Sistemi üzerinden düzenlenecektir. Tekrar uzatma talebinde bulunacak sürücülerin mesleki yeterlilik belgeleri ise, aynı prosedürün yerine getirilmesi şartıyla, belge geçerlilik süresi 31.12.2023 tarihini geçmemek üzere tekrar yenilenecektir.

DUYURULUR…

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı - Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü

Konu hakkında detaylı bilgiyi Ulaştırma Bölge Müdürlüklerinden alabilirsiniz.


MENÜ


SINAVLAR